Skolas

Rīgas uzņēmējdarbības koledža

Studiju programma - Mārketings un reklāma. 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

Studiju programmas - BA studiju programmas: „Audiovizuālā mediju māksla”, „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments”, „Uzņēmējdarbības organizāci...

Interneta resursi

Trendwatching

Portāls, kurā lasāma informācija par inovatīvām biznesa idejām, prognozēm, tendencēm un realizētu projektu aprakstiem.

PR News online

Portāls, kurā pieejama informācija par sabiedrisko attiecību un mārketinga industrijām, kampaņu stratēģiskie plāni un veiksmes stāsti, kas apvienoti ar pamācībām un ieteikumiem veiksmīgai darbībai.

Termini

Agenda

Dienas kārtība jeb galveno problēmu un jautājumu saraksts, kas jāapspriež sapulcē. Dienaskārtības jautājumi var ietvert uzdevumus un to izpildi, lēmumus par administratīvajiem jautājumiem un darbu nodošanas datumiem, vai iezīmēt turpmāko sapulču galvenos diskusiju punktus.

Apmaksātās publikācijas

Apmaksātu informatīvu materiālu publicēšana medijos, maskējot tos kā redakcijas veidotus rakstus. Šādu rakstu publicēšana parasti tiek piekopta vietās ar zemu ētikas līmeni- kamēr šos rakstus mediji publicē un lasītāji tos lasa, tikmēr klients vai sabiedrisko attiecību aģentūra maksā par to publicēšanu un izvietošanu naudu.

ATL

Komunikācijas veids, kad zīmola popularizēšanai tiek izmantota televīzijas, radio, drukātie un interneta mediji. Zīmola popularizēšana ir reklāmdevēja apmaksāta. Šis komunikācijas veids, galvenokārt, balstās uz bezpersoniksu komunikāciju ar patērētāju. Šis reklāmas veids ir efektīvs gadījumos, kad mērķauditorija ir ļoti plaša un grūti definējama.

Vai alkohola reklāmas aizliegumi mazinās tā lietošanu?
Jau nobalsojuši 97

Prakses iespējas

Sūti savu CV uz e-pasta adresi 7guru@7guru.lv un kļūsti par vienu no mums!

Delfi ziņas

DELFI