Skolas

Latvijas kultūras koledža

Studiju programma - Mākslas institūciju pārvaldība.   

Liepājas Universitāte

Studiju programmas - BA studiju programmas:„Jauno mediju māksla”, „Komunikācijas vadība”, „Kultūras vadība”, „Sabiedrisko attiecību speciālists”; MA s...

Interneta resursi

Trend Hunter

Portāls, kur smelties iedvesmu jaunām idejām.

TNS Global

Viena no lielākajām starptautiskajām pētījumu organizācijām. Mājas lapā pieejama informācija par pasaules tirgus un mediju pētījumu rezultātiem.

Termini

Agenda

Dienas kārtība jeb galveno problēmu un jautājumu saraksts, kas jāapspriež sapulcē. Dienaskārtības jautājumi var ietvert uzdevumus un to izpildi, lēmumus par administratīvajiem jautājumiem un darbu nodošanas datumiem, vai iezīmēt turpmāko sapulču galvenos diskusiju punktus.

Apmaksātās publikācijas

Apmaksātu informatīvu materiālu publicēšana medijos, maskējot tos kā redakcijas veidotus rakstus. Šādu rakstu publicēšana parasti tiek piekopta vietās ar zemu ētikas līmeni- kamēr šos rakstus mediji publicē un lasītāji tos lasa, tikmēr klients vai sabiedrisko attiecību aģentūra maksā par to publicēšanu un izvietošanu naudu.

ATL

Komunikācijas veids, kad zīmola popularizēšanai tiek izmantota televīzijas, radio, drukātie un interneta mediji. Zīmola popularizēšana ir reklāmdevēja apmaksāta. Šis komunikācijas veids, galvenokārt, balstās uz bezpersoniksu komunikāciju ar patērētāju. Šis reklāmas veids ir efektīvs gadījumos, kad mērķauditorija ir ļoti plaša un grūti definējama.

Vai sabiedrība ir vienaldzīga pret apkārt notiekošo?
Jau nobalsojuši 36

Prakses iespējas

Sūti savu CV uz e-pasta adresi 7guru@7guru.lv un kļūsti par vienu no mums!

Delfi ziņas

DELFI