Skolas

Biznesa augstskola "Turība"

1.līmeņa profesionālās studiju programmas - „Reklāma uzņēmējdarbībā"; „Mārketings un tirdzniecība”; „Sabiedriskās attiecības”. Profesionālās BA studij...

Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola

Studiju programmas - BA „Reklāma un sabiedriskās attiecības”, BA „Uzņēmējdarbība”.

Interneta resursi

The Holmes Report

Portāls, kurā pieejama visaptveroša, paplašināta informācija par sabiedriskajām attiecībām biznesā, iespējams izzināt oriģinālākos pētījumus un uzzināt par aktuālāko šajā nozarē.

RASO

Krievijas Sabiedrisko attiecību asociācijas portāls, kurā atrodama jaunākā informācija gan par PR aktualitātēm Krievijā, gan nozares aktualitātēm cituviet pasaulē.

Termini

Agenda

Dienas kārtība jeb galveno problēmu un jautājumu saraksts, kas jāapspriež sapulcē. Dienaskārtības jautājumi var ietvert uzdevumus un to izpildi, lēmumus par administratīvajiem jautājumiem un darbu nodošanas datumiem, vai iezīmēt turpmāko sapulču galvenos diskusiju punktus.

Apmaksātās publikācijas

Apmaksātu informatīvu materiālu publicēšana medijos, maskējot tos kā redakcijas veidotus rakstus. Šādu rakstu publicēšana parasti tiek piekopta vietās ar zemu ētikas līmeni- kamēr šos rakstus mediji publicē un lasītāji tos lasa, tikmēr klients vai sabiedrisko attiecību aģentūra maksā par to publicēšanu un izvietošanu naudu.

ATL

Komunikācijas veids, kad zīmola popularizēšanai tiek izmantota televīzijas, radio, drukātie un interneta mediji. Zīmola popularizēšana ir reklāmdevēja apmaksāta. Šis komunikācijas veids, galvenokārt, balstās uz bezpersoniksu komunikāciju ar patērētāju. Šis reklāmas veids ir efektīvs gadījumos, kad mērķauditorija ir ļoti plaša un grūti definējama.

Vai tu vēl skaties pārraides televizorā?
Jau nobalsojuši 71

Prakses iespējas

Sūti savu CV uz e-pasta adresi 7guru@7guru.lv un kļūsti par vienu no mums!

Delfi ziņas

DELFI